Lojistik: Beynelmilel ilişkilerimiz iyi olsa, Türkiye’nin öncü sektörü olmaya aday

Türk Lojistik ve Taşıma şirketlerinin kamyonlarını Avrupa otobanlarında yol boyunca görür ve sollarız. Aslında çok iştahlı ve inovatif bir sektör Lojistik Türkiye’de. Verimlilik ve diğer sıralamarda dünya da en üst sıralarda yer alamasa da (Türkiye’nin kaderimi bu?) mesela Alman sektör öncü kuruluşları CEO’ları ile görüştüğümde onların fokusunda olan ve sıkı rakip olarak gördükleri ve takip altında tuttukları bir ülkeyiz lojistik alanında. Video’da bahsettiğim gibi çok büyük olumsuzluklarında yaşandığı bir gerçek.

Türkiye konumu itibari ile kıtalar arası geçiş bölgesinde yer aldığı için ticari ağların yoğunlaştığı lojistik üs ülkesi olma açısından önemli bir potansiyel içermektedir. Türkiye bu potansiyelini hem Avrupa ve Ortadoğu arasında kendi uluslararası hedeflerimizi geliştirmek için kullanabilir hem de gelişen lojistik altyapılar ile uluslararası transit geçişleri arttırarak uluslararası taşımacılıktaki payını arttırabilir.

Lojistik sektörü Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren gelişen bir sektör olarak devam etmektedir. 2001 yılından itibaren uluslararası ticarette 6,5 kat artış gösteren bir sektörün dünya ticaretindeki payı %30 dur. 2017 TÜİK Türkiye lojistik verilerine göre lojistik sektörü, GSYH içinde %13 lük bir paya sahiptir.

Türkiye’de lojistikte planlama aşamasının yetersiz kalması sonucu yapılan yatırımlardan yeterli verimin alınamamasına sebep olmaktadır. Ayrıca lojistikle ilgili yetkilerin farklı kamu kuruluşları arsında dağıtılmış olması lojistikte koordinasyonun sağlanamamasına sebebiyet vermektedir. Bununla beraber Türkiye’de lojistik sektörünün ana faaliyeti taşımacılık olarak algılanmaktadır. Lojistik faaliyetlerin çoğu depolama/dağıtım hizmetleri içinde aktiflik göstermektedir. Fakat tek başına taşımacılık, depolama ve dağıtım lojistik kavramını karşılamamaktadır. Giderek artan lojistik talebi karşılamak için enformasyon altyapısının da gelişmeye ihtiyacı vardır.

Kaltstart X - Das Buch von Ahmet Refii Dener

Das könnte dich auch interessieren …